Frøya kommune har et stort forbedringspotensiale vedrørende habilitet og transparens