Om samfunnsoppdrag, teknologi, retorikk og avbøtende tiltak