Flere lokale sjømatprodukter gikk videre til finalen