- Vi må tenke oss om mange, mange ganger vi som bruker Facebook