Selv om Slekt og Data Sør-Fosen har lagt et aktivt år bak seg, så starter de det nye året med enda flere og større mål.

Atter et arbeidsår er lagt bak oss. Også i dette år har vi fått gjennomført en del aktiviteter, som vi er godt fornøyd med. Men enda er det flere aktiviteter som vi må starte opp i løpet av 2018. Dette er blant annet: oppdatering av gravminnebasen og prosjektet «Registrering og digitalisering av emigranter» fra vårt område. Disse må vi få startet opp og komme godt i gang med i løpet av 2018.

I det året vi har lagt bak oss så har brukerne stått i fokus. Målet har vært med fokus på brukerne for å få dem interessert i slektforskning og ta i bruk de hjelpemidler som fins til dette formål. For å legge tilrette for det har vi i høst kjørt et kurs for nybegynnere. Dette blir opp fulgt nå til våren med at våre erfarne slektforskere om ønskelig, kan på våre kurs/møte-kvelder innlede med repetering av bruken av kilder som vi bruker i slektsforskningen.

Ett av våre viktigste hjelpemidler er data. Med det kan du på Digitalarkivet reise tilbake i tid og søke opp dine forfedre på nett hjemme fra din egen stue. Digital- arkivet er det beste stedet å starte et søk for slektforskere. Der kan du starte opp med å søke opp en slektning som du vet ble født før 1910 (folketellingen) og som du vet navnet på. De fleste bygdebøker kan du nå finne på nett. Disse kan gi deg en masse nyttig informasjon og hjelpe deg videre. Hos Nasjonalbiblioteket kan en søke direkte på navnet til en person, og få opp all informasjonen som eventuelt finnes om vedkommende og trykke deg rett inn der personen er nevnt.

Videre har Slekt og Data en database «Gravminner» som kan gi deg en mulighet til å finne slektninger i perioden etter 1900, hvor tilgang til kirkebøker og folketellingen er begrenset. Dette er bare noen av de muligheter som en slektforsker har i dag.

Vårt «store» prosjekt som vi nå er klar til å starte opp med er registrering av emigranter fra Hitra og Frøya. Dette er et stort arbeid så her trenger vi mange hjelpere. Det er emigrasjon til USA vi først tenker på når vi nevner norsk emigrasjon, men det er mange nordmenn som reiste til andre land og steder, som f.eks : Australia, New Zealand, Sør-Amerika, Afrika og til resten av Europa.

Vi regner med at den første utvandringen til Amerika begynte i 1825 med sluppen «Restauration» av Stavanger. Fartøyet var en ombygd jakt på 54 fot, med seil som fremdriftsmiddel. Det var 52 mennesker ombord, de fleste kvekere eller dissentere. Overfarten tok tre måneder og under overfarten fikk skipper Lars Larsen og kone Martha en datter, som de døpte Margaret Allen, etter en kjent engelsk kvekerkvinne. Denne ferden ble opptakten til en massiv norsk utvandring til USA.

Selv om vi regner med at den organiserte utvandringen fra Norge tok til allerede i 1825, var det først rundt 1865 at den skjøt fart. Den første tiden reiste de aller fleste utvandrerne direkte fra Norge til USA. Den viktigste ankomsthavnen i USA var New York, men etter 1853 var hyppigheten av anløp størst i Quebec. Ettersom de fleste reiste til Midtvesten, var Quebec et naturlig reisemål. Derfra kunne de seile opp St. Lawrence River og over til Great Lakes, helt til Chicago. Toppåret for utvandring fra Norge var 1882 og det reiste da hele 28804 personer. Dette utgjorde 1,5 prosent av befolkningen.

I dag er det anslått at det bor ca. 4,6 millioner norskættede i USA – 1,6 prosent av befolkningen. Halvparten bor i Midtvesten. Det siste tiåret har det, ifølge Statistisk sentralbyrå, utvandret rundt tusen personer årlig fra Norge til USA.

Som slektforskere har vi interesse av å få en oversikt over de som reiste ut til blant annet USA. Også deres etterkommere i USA og deres slektninger som de reiste fra her i Norge skal også bli registrert. Dette omfatter mange personer, det kan bli flere tusen navn. Vi regner med at bare her fra Hitra og Frøya reiste ca. 2000 personer over til USA.

Ut fra tilgjengelige emigrantprotokoller har vi funnet over 1700 personer. Disse skal vi nå begynne med. Det skal registreres deres familier og slektninger de reiste fra og deres etterkommere i USA. Alt skal registreres i et data- program som etter hvert skal bli søkbart og åpent for alle. Mange slektforskere og andre har slekt som har emigrert blant annet til USA. Disse og andre er vi svært interessert i. Alt er av interesse og kan hjelpe oss meget og spare oss for mye arbeid.

Er det noen som har lyst til å hjelpe oss med registrering og/eller bidra med opplysning om emigranter og deres familier så ta kontakt med en av oss i styret.

Arne Gulbrandsen