- Hvorfor har det så høy status i Norge å være den som leverer de dårlige nyhetene?