«Stille i båten» - hva mener egentlig Frøya AP?

Senterpartiet har tatt klare standpunkt når det gjelder kommunereform, vindmøllepark og søndagsåpent. Det har for øvrig de fleste partier, bare ikke Frøya arbeiderparti.

Etter å ha lest valgprogrammet til «regjeringspartiet» Frøya Arbeiderparti er det lett å sitte igjen med langt flere spørsmål enn svar. Her er det utrolig lite konkret og ingen kan vel beskylde kommunens største parti for å strø om seg med valgløfter.

«Trygghet og trivsel for alle» er partiets motto.  Er det noen som er uenig i det?

«Frøya AP skal legge til rette for fleksibilitet og mangfold i pleie og omsorgstjenestene, slik at folk har en trygg, aktiv og verdig alderdom», står det videre. Er det noen som er uenig i det?

«Frøya AP vil ha enda mere fokus på kvaliteten i samhandlingen mellom de ulike tjenestene som jobber opp mot barn og unge. Er det noen som er uenig i det?

Frøya AP vil også de kommende 4 årene legge press på sentrale myndigheter for å bevilge midler til å etablere gang og sykkelveier». Er det noen som er uenig i det?

«Frøya AP skal fortsette å ha folkehelseperspektivet i fokus for de prioriteringer vi gjør fremover». Er det noen som er uenig i det?

Senterpartiet har klare saker vi vil kjempe for og de viktigste er at Frøya ikke skal slås sammen med Hitra, Snillfjord å andre uten at folket ønsker det.

Senterpartiet vil kjempe mot etablering av en vindmøllepark med gigantiske vindmøller som vil få Sletringen til å fremstå som en dverg. Det minste vi kan gjøre er å høre hva folket vil.

Når det gjelder kommunereformen sier Frøya AP «at de vil sikre at den kommende kommunereformen blir ivaretatt gjennom gode, demokratiske prosesser».  De fleste er vel enig i det, men hva mener AP?

Programmet er kjemisk fritt for en mening om det største inngrepet i Frøya naturen noen gang. Betyr det at de ønsker vindkraftpark på øya?

De fleste partiene har standpunkter det er lett å være enig eller uenig med. Med Frøya AP er ikke dette enkelt.

«Sitte stille i båten» og håpe på at ingen oppdager det før valget er over kan vi få inntrykk er «regjeringspartiets» strategi .

Jonas Gahr Støte er blitt beskyldt for å være uklar og «tåkefyrsten» er blitt brukt om partiets leder, så får vi håpe at det lokale partiet kan være litt mer konkret enn hittil. Nå bør Berit Flåmo komme på banen før hun blir Frøya APs egen «tåkefyrste».

Knut Arne Strømøy

Frøya SP