Slik blir Blått kompetansesenter - og selve åpningen