Mange pårørende sliter enkelte ganger med å få kontakt for å bli oppdatert om hvordan sine nærmeste fungerer i hverdagen, om det er helsetunet eller andre kommunale omsorgsboliger og ellers der kommunen har det lovpålagte ansvaret.

Pensjonistpartiet vil derfor få på plass faste pårørendesamtaler  med faste  dager og faste tider. Da vil pårørende være sikker på å få treffe de som er kontaktpersoner for sine nærmeste for en prat /eventuelle avklaringer om deres helsetilstand m.m.

Dette mener vi vil skape enda bedre trygghet og forståelse mellom kommunen /brukerne/foresatte.

Per Ervik

Ordførerkandidat

Pensjonistpartiet.