Hitra Høyre vil ha på plass en lese- og regnegaranti i Hitra kommune!

Hitra Høyre vil prioritere begynneropplæringen og gi rom for et læringsmiljø med:

- Stor innsikt i fag og elever.

- Kreativitet og nærhet.

- Tidlig innsats .

- Klare prioriteringer.

Hitra Høyre vil sikre  elevene positive mestringsopplevelser ved å kunne beherske grunnleggende ferdigheter i leseing og regn ing før de forlater småskoletrinnet.