- Det er tilstrekkelig med tid til å utrede tverrforbindelsen Vest i Knarrlagsundet