- Frøya SV foreslår å selge kommunens Trønderenergiaksjer

foto