- Færre turbiner gir reduserte naturinngrep på Frøya