- Nå må våre politiske tillitsvalgte våkne og vedta en utredning av tverrforbindelsen