Frivillige får mer, men fortsatt blir det skatt på dugnad