Gratulerer med dagen den 8. mars til alle kvinner

Mange tror kanskje at denne dagen har gått ut på dato, og at vi i Norge har nådd målet om full likestilling mellom kjønnene. I Norge har vi nådd langt, men på mange områder er vi overhodet ikke i mål. Dagen er en internasjonal kampdag for kvinner. Om vi ser oss rundt ser vi at det er fryktelig langt igjen til vi nærmer oss likestilling.

La oss se på noen stikkord. LIKELØNN

- Likelønn. Vi er fortsatt ikke i mål, og gjennom det siste året har forskjellene økt ytterligere mellom kjønnene. For hver 100 -lapp mennene tjener, tjener kvinner i underkant av kr. 87,- Nok applaus nå. Uten likelønn blir det ikke full likestilling.

Seksuell trakassering og seksuell vold har eksistert i alle år og hindret mange kvinner i å nå målene sine karrieremessig. Takket være noen modige kvinner som sto frem i det offentlige, har dette nå blitt belyst og kraftig slått ned på.

- Vold, voldtekt og drap på kvinner. Det er fortsatt en stor overvekt av kvinner (med barn) som lever i voldelige forhold med sine partnere. Noen blir drept før de kommer seg ut av forholdet, til tross for at de bærer voldsalarm. Vi krever at voldsutøver bærer voldsalarm, ikke den voldsutsatte kvinnen. I koronatiden er det spesielt viktig at vi bryr oss. Volden er der selv om den ikke synes. Bry deg og spør dersom du har mistanker om at noen utsettes for vold.

- Fortsatt forsvar av abortloven. Fri abort sikrer kvinners selvbestemmelse over egen kropp og betyr i praksis frihet og likestilling for alle. Men abortloven kan endres, og vi må huske at denne kampen ikke er vunnet for alltid. Som eksempel på dette, kan vi nevne Kr.f. og Høyre i kampen om regjeringsplass der abortloven ble brukt som forhandlingskort for regjeringsmakt.

- Internasjonal kvinnekamp. Strukturell, kulturell og religiøs undertrykking av kvinner må bekjempes. Barneekteskap bør forbys. Rødt stiller seg solidarisk med kvinner i alle land som blir utsatt for undertrykking og tvang.

- Krig og klimaendringer raserer menneskers levekår. Dette truer menneskers livsgrunnlag, og spesielt kvinner og barns trygghet I Krigene i Rwanda, på Balkan, DR Kongo og delvis i Sudan og Syria blir voldtekt av kvinner og barn brukt som strategi i krigsområder.

Nå er vi vitne til en ny krig i Europa. Vi alle vet at det er kvinner og barn som er mest sårbare i krigssoner.  Rødt vil fortsette å sette søkelys på dette. Rødt tar fullstendig avstand fra Russland sin aggresjon ovenfor Ukraina og vil være spesielt opptatt av dette på 8 mars.

Rødt ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om at rike land må yte mer for at fattige land i verden også skal kunne utvikle seg på i tråd med FN`s mål for bærekraftutvikling.

FNs bærekraftsmål nummer 5 er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler videre om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Et langsiktig og viktig mål som vi alle må bidra til innen 2030.

Vi ser det kanskje ikke, men jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden, også her hjemme. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling i familier og derved samfunn.

Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene har som mål å stoppe dette. Det bør vi klare, men det krever respekt for ulikhetene vi har som medmennesker.

Rødt ønsker at så mange som mulig stiller på frivilligsentralen på Fillan og viser sin solidaritet på dagen. Det blir et hyggelig samvær med fokus på kvinners rettigheter.

God 8. mars til alle!

Med hilsen

Jann Krangnes på vegne av Rødt Hitra