Hvordan virker dagens strømpolitikk på småbedrifter i Sør-Norge og etter hvert Midt-Norge?

I Debatten på NRK 1. oktober 2021 påstod stortingsrepresentant fra Høyre Lene Westgaard-Halle at de nye utenlandskablene ville gi en strømprisøkning på 50 kroner pr. måned og ellers 2-3 øre/kWt. Hovedpoenget var at strømkabelbygginga skulle sikre både klimautviklingen og «forsyningssikkerheten til Norge» samt gi lavere priser «på lang sikt». Høyreregjeringa starta løpet i 2013 med å bygge flere utenlands strømkabler. Dette var et bevisst valg for å få opp strømprisene for at vindkraft skulle bli mere lønnsom sammen med de «grønne sertifikatene» som Stoltenberg lot seg overtale til i 2012 og som han behørig nevner i sine memoarer fra 2016.

Etter åpninga av den siste Tysklandskabelen høsten 2021 steg strømprisene til værs. Lenge før gassprisene økte som følge av invasjonen i Ukraina, sprenginga av Nord Stream 2 og stenging av Tysklands siste tre kjernekraftverk.

Norge hadde allerede før 2021 mere enn nok strømkabler med utlandet til å sørge for forsyningssikkerhet og eksport av vårt strømoverskudd. Vi må nå stille 70 prosent av strømkabelkapasiteten til eksport til enhver tid og strømbørsen NordPool setter strømprisen vi selv må betale til produsenten som vil selge dyrest, ikke omvendt lavest. Vi må kjøpe strøm dyrt gjennom et børskontrollert monopol og betale for norskprodusert strøm i Euro!

I dag sliter og slutter norske bedrifter som følge av at utenlandskablene importerer europeiske strømpriser.

Høyere strømpriser i hele landet fører til dyrere varer, prisvekst, inflasjon og høyere renter.

Tenk deg for en profitt lakseprodusentene hadde hatt om Salmar ASA fikk lede an med å bestemme lakseprisen til f.eks. 250 kroner kiloen og som alle andre produsenter også skulle få?

Vi kan jo la være å spise laks, men sikker strømforsyning og et minimum antall kilowattimer er en livsnødvendighet – slik som sikker vannforsyning er.

Norge vedtar symbolpolitikk og bevilger enorme subsidier for ulønnsom og usikker havvind

Havvindutbygginga som nå er i gang er politisk galskap. De siste åra har det vært et kappløp mellom alle partia på Stortinget – utenom Rødt – der havvind har blitt betegnet som løsningen på alle problemene vi står overfor. Ved nøyere ettersyn viser det seg at vi kanskje ikke har så gode forutsetninger for havvind, at det kommer i konflikt med natur og fiskeri, at det tar lang tid og vil koste fellesskapet mer enn det gir tilbake.

OED minister Aasland spør i E24 1. juni: «Vil folk akseptere at vi går mot et kraftunderskudd? Vil folk akseptere at vi mister industrielle muligheter? Vil folk akseptere at vi ikke klarer å kutte klimagassutslipp?

Høyre avviste regjeringens havvindforslag, og mener det blir for dyrt.

De ønsker å koble anleggene i Sørlige Nordsjø 2 til Europa med såkalte hybridkabler i håp om å øke inntektene og redusere det direkte støttebehovet. Regjeringen frykter prissmitte, og vil bare sende strømmen til Norge da de mener hybridkabler ikke gir billigere, men dyrere prosjekter.

Rødt foreslo å avlyse havvindssatsingen først som sist, både for Sørlige Nordsjø 2 og for Utsira Nord, der vi fortsatt baserer oss på utdaterte kostnadsanslag. Bare i løpet av få uker fikk det et økt anslag fra 15 til 23 milliarder kroner i subsidier som vi må betale for ustabil strøm vi ikke trenger. Hva om vi hadde brukt en brøkdel av disse milliardene på klimatiltak som monner – som oppgradering av eksisterende vannkraftverk, energieffektivisering, lokal solenergi og jordvarme?

Et annet stort problem med havvind er at vi gambler med fiskeri og natur som kan true vårt felles matfat, som vi faktisk skal leve av når oljen fases ut.  Det er lagt ut forslag på havvind i område Nordvest C og B som vil berøre Frøya og knapt er konsekvens utredet.

Rødt Frøya ønsket at dette tema fikk 30 minutter i kommende kommunestyremøte der Havforskninga, Norges Fiskarlag og Birdlife Norge fikk gi en kort orientering før embetsverket har lagt et ferdig løp i «Mer av alt - raskere».

Motvind Norge ble stifta på Frøya høsten 2019. Vil Frøya være med å arrangere en konferanse om havvindkraft der det kan føres kritiske motstemmer til Statens planer om giga-vindkraftverk i Nordsjøen eller «pyramidebygginga vår» som statsministeren ynder å kalle det?

PS. Pyramidene var gravkammer for faraoene.

Steven Crozier                                                                       Astri Reppe

Kommunestyrerepresentant Rødt Frøya                              1. vararepresentant Rødt Frøya