Leder av Rødt Hitra Jann Krangnes startet årsmøtet med en gjennomgang av hva Rødt har jobbet med og støttet gjennom 2022. Partiet har vært aktiv i kommunestyret og formannskapet. Jann Krangnes og Guro-Karoline Aabakken har vært partiets representanter, hvor de har jobbet kontinuerlig med å fremme Rødts politikk. En stor sak var i fjor, som i år og i mange år, vært kampen for de svakeste i samfunnet og deres pårørende. Kampen for at seks unge mennesker skal få et verdig liv i egne leiligheter med den bistand de har behov for, og få ta del i samfunnet. Deltagelse i samfunnet på lik linje med andre er faktisk en menneskerett.

Rødt har hatt høyt fokus på helse og omsorgssektoren under budsjettet, hvor Rødt Hitra la inn forslag for å høyne med fire hele stillinger til sektoren. Partiet ønsket også å styrke kulturskolen.

Det er har vært mange viktige temaer som har vært oppe forrige år som Rødt Hitra har vært tydelige og aktive med i media og i debatten. Diskusjonen om ny skole i Fillan, nedleggelse av skole på Kvenværet, sammenslåing av klassene fra femtetrinn er blant mange.

Grunnrenteskatt har tatt en stor del i diskusjonen hos Rødt Hitra i det året som gikk. Partiet inviterte Salmar inn til sitt medlemsmøte, for å lytte til produsentens opplevelse og tanker om heving av grunnrenteskatt. Det er ingen tvil om at de store produsentene bør gi mere tilbake til samfunnet enn det de gjør i dag, men Rødt Hitra ser også hvilke ringvirkninger dette kan gi i øysamfunnet, og var dermed i tvil om måten skatten vil bli innført på.

Partiet har i 2022 vært aktiv på stands om strømpriser og likelønn. Det oppleves at mange av befolkningen stopper opp og diskuterer både lokale og sentrale utfordringer. Rødt Hitra opplever en positiv holdning fra befolkningen når vi er ute på stand.

Partileder Jann Krangnes nevner også at partiet har bidratt med å organisere markering av kvinnedagen 8 mars, arbeidernes kampdag 1 mai og Pride Hitra.

Så kom turen til valg av nytt styre, hvor Jann Krangnes ble gjenvalgt til leder for en ny periode. Nestleder ble Lise Krangnes, som skal ha fokus på helse og sosialpolitisk arbeid.

Kasserer ble Herlof Øyen. Valg av sekretær ble Gunhild Øyen som skal ha fokus på miljøpolitisk arbeid. Styremedlemmer i det nye styret ble Cathrine Lossius med ansvar for politikk innenfor oppvekst, Bergitte Stormo og Odd Arve Olsen med ansvar for det fagpolitiske arbeidet i Rødt Hitra.

Delegater til Rødts landsmøte ble valgt på årsmøtet og valget falt på Lise Krangnes. Vår egen Jann Krangnes har allerede plass i Landsmøtet som landsstyremedlem. Dermed kan Rødt Hitra dra til Landsmøtet med to delegater. Der kommer det diskusjoner som vil omhandle for eller imot våpenstøtte til Ukraina, vindkraft til havs og flere spennende temaer som har vært i vinden for Rødt den siste tiden.

Årsmøtets energi og drive gir forventninger og spenning til årets valgkamp. Rødt Hitra ser frem til høstens vakreste eventyr i form av god lokalpolitikk, spennende debatter og høy aktivitet. Vi har god medlemsvekst og opplever støtte blant folk, som tilsier at vi kan gjøre et knakende godt kommunevalg til høsten. For Rødt er kampen mot forskjells-Norge den aller viktigste og det skal Rødt Hitra fremme i form av lokalpolitikken. Sak for sak skal vi kjempe for å utjevne forskjellene blant befolkningen.

Lise Krangnes

Nestleder Rødt Hitra