Viser til Hitra Frøya i dag med oppslag om bekymring for at dagtilbudet på Dalpro kan opphøre.

Avisa skriver følgende:

– Tjenestene for mennesker med nedsatt funksjonshemming (TNF) på Hitra sliter med bemanningen, og kan være nødt til å redusere eller kutte dagtilbudet fra Dalpro.

Håper inderlig at Hitra kommune vil tenke nøye over dette og finne en løsning slik at ikke dette arbeidstilbudet blir fratatt dem som har denne viktige jobben som skaper en meningsfylt arbeidsdag og ikke minst, livsglede for dem med nedsatt funksjonsevne.

Pensjonistpartiet kommer til å følge saken med argusøyne

Per Ervik

Pensjonistpartiet

Medlem Utvalget Helse