- Vi har ennå ikke greid å identifisere smittekilden