"Frøya inn i framtiden", det var det store slagordet for noen år tilbake. Nå er det vel "Frøya tilbake til fortiden".

Vi skriver 2017 nå, og så har vi diskusjoner som dette. Alle har rett til kommunale vei i dagens samfunn.

Har ikke kommunen penger, får de stoppe pengegaloppen på Sistranda. Her må ikke kommunen glemme at uten Salmar, så ville antagelig Frøya vært ei øy uten mange beboere. Salmar ansetter mange som ønsker å bosette seg, de fleste rundt i grendene fra Nordskaget til Titran. Det er umulig å finne hus på denne siden av øya, folk venter i kø på at hus skal bli ledige.

Hyttenæringen blomstrer også. Bare på Kvisten er det 12 fritidsboliger nå og flere kommer. Det bor 30 familier og mange barn i området også. Og det satses på villsau.

Ikke glem det at alle som bor på Kvisten betaler sin del av de kommunale utgiftene, så hva skal kommune spare?

Ikke glem de tøffingene som har valgt å bo i det vakre Bua-området, de betaler sin del de også.

Kommunen bør takke alle som vil bo i grendene. For alle kan ikke bo på Sistranda heller.

Det vises til at størst befolkning er på Flatval osv. Hvorfor i hele tatt nevne noe sånt ...

De fleste som flytter til Frøya, kommer fra store byer, inkludert meg selv. Vi ønsker ikke å flytte ut i havgapet for å bo på Sistranda – som ikke er en BY, selv om mange ønsker å tro det. Vi vil ha havet og naturen rundt oss!

Kommunen vil at grendene skal befolkes. Det skjer i stor grad nå. Frøya er en rik kommune, så bruk pengene fornuftig der folk er, nemlig på hele øya.

Privatisering av veier vil gjøre grendene tomme igjen. Vi må få en stopp på denne tankegangen. Der det bor folk skal det være vei. Så tar vi slagordet tilbake: "Frøya inn i fremtiden".

Mvh Irene Mathisen