- Han hevder at det bedrives forskjellsbehandling. Jeg håper, selvsagt, at dette ikke stemmer