- En ekstra honnør til Guri Kunna videregående skole