- Dette er en meget sjofel måte å forholde seg til hjelpetrengende mennesker på