Frøya bør vernes for slike store terrenginngrep og visuell forsøpling