- Halvparten av utbyttet fra TrønderEnergi-aksjene bør brukes til helsestudie

foto