- Frøya AP krever at VY Buss tilbyr sine sjåfører stillinger det er mulig å leve av

foto