Mai er en av de fineste månedene i Norge og kanskje i hele Norden. Naturen er i forandring, klimaet blir varmere, det blomstrer, vi feirer frigjøringsdagen og ikke minst nasjonaldagen. På Hitra treffer man mange utenlandske turister, noe som gjør øya mer fargerik og mer levende. Øyriket er et attraktivt feriested for utenlandske hobbyfiskere, som ønsker å finne ro i sjel og kropp mens de fisker i havet.

De siste ukene har det kommet en ny situasjon i forhold til husholdningen hjemme. Staten har bestemt at jeg må kildesortere avfall, noe som gir meg mer arbeid, men også en god følelse i forhold til miljøet. Allerede etter fredagstacoen må bl.a. salsaglassene og rømmebegrene vaskes ut og kildesorteres. Mitt lille bidrag til å skåne miljøet gir meg en god følelse. Derimot får jeg litt dårlig samvittighet når jeg slår på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen. Da vet jeg at det slippes ut giftstoffer i naturen og i havet. I Sentral-Europa er situasjonen enda verre, der er det mer tetthet i befolkningen. Jo mer folk det er på en plass, jo mer gift slippes ut - for ikke å snakke om de store kjemibedriftene verden over. Hvis vi alle bidrar litt, kan miljøet holdes renere og reddes for framtidige generasjoner.

I kirken skjer det også mye om våren - påske, konfirmasjon og pinsehøytiden. Pinse skal minne oss om en historisk hendelse, at den første kristne menighet ble grunnlagt i Jerusalem for totusen år siden. I dag er det vi som er med i en kristen menighet her på Hitra og Frøya. Å være med i en kristen menighet betyr frelse, men også en forpliktelse - ansvar for skaperverket som omfatter både mennesker og naturen, samt det å være et godt medmenneske og miljøbevisst.

I forhold til våre medmennesker, har den kristne kirke fått en klar og enkel regel fra Jesus. I evangeliet etter Matteus, kap. 22: 39 står det skrevet: «Du skal elske din neste som deg selv.» For mange av oss kan dette være vanskelig å leve etter, likevel skal vi prøve så godt vi kan. Dette fordi det ligger noe helbredende i ordene fra Jesus, Guds egen sønn. Det handler mest om oss selv, om vår egen åndelige helse, og hvordan vi har det i forhold til våre medmennesker. Det motsatte av kjærlighet er hat. Hatfølelser kan gå over til aggresjon. Aggresjon fører til ødeleggelse av Guds skaperverk, det kan i verste fall fører til krig. Hatfølelser kan lett ødelegge vårt eget liv, ekteskap, familie …. Til og med et helt samfunn kan hat ødelegge. Kjærlighet derimot bygger relasjoner og fører til et bedre liv.

Den hellige apostelen Paulus, har helt rett med sine tanker som han skrev ned om kjærlighet i sitt første brev til Korinterne: «Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.» (Paulus’ første brev til korinterne 13: 3)

Paulus forklarer videre hvorfor kjærlighet er en Guds kraft: «Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt.» (Paulus’ første brev til korinterne 13: 7-8)

Silvio Krauss, kantor