Frøya Venstre vil særlig prioritere skole og opplæring i kommende periode. Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Vi vil ha en skole som motiverer elever og lærere.

Det er dessverre en kjensgjerning at Frøya kommune gjør det dårlig på grunnskole. Offentlig statistikk fra Utdanningsdirektoratet og Kommunebarometeret har vist dette gjennom flere år. Vi kommer dårlig ut på karakterer og trivsel. Vi må ta tak i situasjonen.

Det må være en grunn – eventuelt flere grunner – til disse resultatene. Vi må se på dette og bruke de midlene som må til for å bedre resultatene i grunnskolen.

Dette må gjøres i et samspill. Lærere, ledelse og elever samt foreldre og foresatte må være med.

Det er viktig med mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Noen er tjent med at opplæringen er praktisk og variert enn hva som er tilfellet i dag.

Bygningsmessige forhold må også nevnes. Nylig vedtatt oppvekstbruksplan for kommunens barnehager og skoler viser med bakgrunn i gledelig økning av antall barn, at det er behov for å gjøre noe med særlig Nabeita oppvekstsenter, Nesset barnehage og Sistranda barneskole. Bygging av flerbrukshall er nevnt i tilknytning til idrettsanlegg og Nabeita oppvekstsenter. Frøya Venstre vil at alt nødvendig planleggingsarbeid skal komme i gang så snart som mulig.

Det er svært sannsynlig at det må bevilges mer penger til skole og opplæring i årene som kommer. Det er vi i Frøya Venstre innstilt på. Frøya Venstre inviterer til et krafttak for skole og opplæring. Det er nødvendig med felles politisk løft.

Godt valg!

Arvid Agnar Hammernes, Johan Pettersen, Gro Hege Kvernø og Robert Kløven, listekandidater for Frøya Venstre.