Hitra Senior Høyre var nylig på bedriftsbesøk.

Denne gang gikk turen til Hestnes, som er mest kjent for Hvalstasjonen som var i virksomhet fra 1926 til 1962, og som hadde 3 hvalbåter i drift og med landarbeidere ga omkring 100 arbeidsplasser.

Nå er det Scale AQ som har lang erfaring med notvask, desinfisering, reparasjon  og impregnering av nøter til oppdrettsnæringa, som holder til på stasjonsområdet.

Her er installert verdens største notvasker, og 35 ansatte er i arbeid på Hestnes.

Kan bli opp mot 1000 nøter innom bedriften i løpet av året.

Lenge etterlengtet kommunalt vann ventes innen utgangen av året.

En stor  utfordring som melder seg særlig mot kommende vinter, er at den kommunale veien utover mot bedriften ,ikke har tilfredsstillende standard til å møte en stadig økende tungtransport.  Veien er for smal, har slitt dekke og det er for stor avstand mellom forbikjørings-muligheter.  Dette kan svekke trafikksikkerheten i området.

Bedriften ser på mulighetene og planer for å utvikle virksomheten og øke kapasiteten fremover, noe som frem i tid nok vil øke antall ansatte på Scale AQ Hestnes.

Vi takker daglig leder Frode Larsen for grei orientering og omvisning, og ønsker bedriften lykke til med kommende utviklingsmuligheter.

Egil Hestnes

Styreleder i Hitra Senior Høyre