Vi kan nå lese at Grong Sparebank øker sin boliglånsrente med halvparten av renten fastsatt av Norges Bank, mens innskuddsrenten økes 0,25 %.

Dette viser at det er mulig for den enkelte bank å ta mer hensyn til de økonomiske virkninger av Norges Bank sin "rentepolitikk" for kundene, altså folk flest.

Interessant å utfordre våre banker med spørsmål om hvorfor de må øke boliglånsrenten nå igjen, uavhengig av om bankens driftsinntekter kanskje er høyere enn noen gang .

Som tillitsvalgt i lokal pensjonistforening HitraPensjonistan, er jeg klar over at mange "minstepensjonister" og andre med lave inntekter, sliter med å få økonomien til å gå i hop, også i forhold til de stadig økende boliglånsrenter.

Til Sparebank 1 SMN og Trøndelag Sparebank:

MÅ DERE ALLTID FØLGE ØKENDE RENTESATS FRA NORGES BANK, ELLER ??

Egil Hestnes

Nestleder HitraPensjonistan