Vi har alle behov for gode kollegaer, opplevelsen av å skape, være til nytte og være en del av et fellesskap. Vi trenger å bryte opp hverdagen i ulike deler, som for eksempel morgenrutiner, gå på jobben, komme hjem etter en fin dag på jobb, lage middag og delta på fritidsaktiviteter. Kommunen har en plikt til å sørge for at mennesker med utfordringer, som fører til at de har behov for bistand, har de samme mulighetene som alle andre til å leve et utfyllende liv til å få utvikle seg, være en del av samfunnet, få undervisning og få delta i arbeidslivet.

DalPro har siden 1988 vært arbeidsplassen til veldig mange mennesker med behov for bistand i hverdagen. DalPro har gitt dem nettopp det de har krav på, nemlig en arbeidsplass som gir mulighet til utvikling, skaperglede og et flott fellesskap med kollegaer. De driver gården med dyrehold, matproduksjon, kafedrift, butikk og mye annet. Når de kommer på jobb møter de kollegaer, ikke bistandsperson som de kjenner fra boligen hvor de får bistand til å dekke basale behov. Der er det viktig å skille mellom hjemme og jobb.

Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne (TNF) har uttalt at de har utfordringer med å tilfredsstille turnusønskene til ansatte, og uttrykker at det er utfordrende å få nok ansatte til å jobbe kveld og helgevakter, dermed tenker å overta dagtilbudet til menneskene de bistår, slik at de kan tilby flere dagvakter. Det vil da si at DalPro mister sine ansatte og menneskene som benytter tjenester fra TNF mister arbeidsplassen sin, på grunn av en turnus som ikke fenger de ansatte i TNF. Hva slags tilbud har TNF å gi? Har de muligheten til å tilby et jevngodt tilbud om arbeidsplasser eller har de tenkt at en rusletur i Fillan er en god nok «arbeidsdag»? Hva vil skje med DalPro, som eies 51% av Hitra kommune, og som ble stiftet akkurat for dette formålet; å gi muligheter for arbeidsplasser for mennesker med behov for bistand?

Dette er å gå baklengs og i helt feil retning inn i fremtiden mener Rødt Hitra. Hitra kommune skal yte gode tjenester for øyas befolkning og mens resten av landet har søkelys på at alle mennesker har rett til like muligheter til å komme ut i arbeidslivet, trekker Hitra kommune mennesker ut av arbeidslivet, og tryggheten de har i jobben sin. Det må finnes andre muligheter til å løse turnuser på enn å endre livene til de svakeste i kommunen vår. Rødt Hitra håper på bred politisk støtte fra alle partiene på at menneskene som jobber på DalPro får beholdt jobben sin slik den er i dag. Alle andre stener må snus før man gjør slike alvorlige inngrep i menneskers liv.

Lise Krangnes

Nestleder Rødt Hitra