- Vindkraftsafari på Eldsfjellet, en positiv opplevelse