Slik vil ordførerne søke om å legge ned bommene på Lakseveien