- Hvis en sammenslåing skal lykkes må det komme fra hjertet

foto