Når regimet lider av fobi

Rådmannens nye forslag til realisering av Sistien, tyder på fobi! Fobi mot å vurdere alternativer. Som fobier generelt, er det en irrasjonell redsel for å se virkeligheten slik den faktisk er. Virkeligheten er at grunneiere og berørte på Sistranda er motstandere av Sistien!

To alternativer

Jeg har personlig sendt to alternative forslag til rådmannen. To alternativer som begge kan gjennomføres uten konflikt med verken grunneiere eller andre berørte. Forslagene ivaretar de ideelle målsettinger med hensyn til allemannsretten, opplevelse og ”svake” grupper. Hvorfor velger rådmannen å overse slike innspill? Rådmannen ba jo om slike innspill på orienteringsmøtet om planprosessen.

Langsiktig plan

Hvilke kort er det rådmannen holder tett til brystet? Jeg tror at de kommende årene vil vise at argumentene om å ivareta opplevelse, allemannsretten og ”svake” grupper kun er vikarierende argumenter. Jeg spår at dette tvert om er del av en langsiktig plan for å ”sette et stort kryss over” Sistranda.

Prisen

I denne planen er det vi som bor her som betaler prisen. I tillegg vil jordbruksinteresser, særpreg, historie og artsmangfold lide på grunn av rådmannens fobi for alternative løsninger.

Det er ingen tvil om at grunneiere og andre berørte er den svake part i denne saken. Den forakt for svakhet som her manifesterer seg, avslører en tankegang og et regime som er skremmende.

Rådgiver

Burde regimet ha en ”mentor” som  kunne gi råd om en ny kurs? Den hensynsløse politikken som nå føres, savner sidestykke i Frøya kommune. Maktarrogansen gjennomsyrer systemet.

Motstand

Med få unntak, vil vi som bor her kjempe mot planen om en Sisti med alle lovlige midler. I tillegg vil vi kreve at rådmannen og politikerne legger kortene på bordet hva gjelder langsiktige planer. Dette må i anstendighetens navn gjøres!

Folkehelse

Jeg har utallige ganger oppfordret til å vurdere folkehelse i et utvidet perspektiv. Det har så langt vært forgjeves. Det er så enkelt som at man kan erkjenne at det faktisk bor vanlige mennesker her. Vi har behov for forutsigbarhet, rekreasjonsplasser, normal søvn og å bli behandlet på en anstendig måte.

Ola Grønskag