- Vi må sette navn på alle strekningene, alle må bli sett og hørt