- Vi bør planlegge for en stigning på 80 cm i dette århundre