Elisa Monsø, Roman Lund og Miriam Aclima Baglund representerte Hitra på Miljøpartiet De Grønne (MDG) Trøndelag sitt første representantskapsmøte etter fylkessammenslåingen.

- Etter forslag fra Hitra MDG vedtok representantskapet i MDG Trøndelag en uttalelse som reaksjon på Regjeringas ønske om mer militært samarbeid med Donald Trump og USA, sier Miriam Aclima Baglund, som også er kommunestyrerepresentant for Hitra MDG. Lokalpartiet har fått fylkes representantskap med på seg på å si nei til at amerikanerne utplasserer styrker på Værnes.

Her er hele uttalelsen:

"Representantskapet i MDG Trøndelag ønsker ikke amerikanske styrker stasjonert på Værnes og vil ha en stans i militært satellittsamarbeid med USA gjennom Space Norway.

Det amerikanske marinekorpset ønsker nå å samle sin europeiske øvingsaktivitet på Værnes ved å flytte sin base fra Romania til Værnes. Regjeringens vedtak fra 2016 om å la USA stasjonere 330 marinesoldater på Værnes bryter med baseerklæringen fra 1949 som slår fast at Norge ikke vil åpne for fremmede styrker på norsk område så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Denne basepolitikken har det tidligere vært tverrpolitisk enighet om.

Utplasseringen av amerikanske marinesoldater på norsk jord bryter med et etablert prinsipp i norsk sikkerhetspolitikk, det bryter med MDGs fredspolitikk og det bidrar negativt til forholdet mellom Norge og Russland og øker den militære spenningen i nordområdet. Også Trøndelag risikerer å bli direkte berørt i en konflikt som eskalerer militært.

I tillegg har Norge innledet et satellittsamarbeid med USA der Stortinget 4. juni ga en milliardgaranti til et satellittprosjekt som kan bidra til økt militær spenning. USA ønsker å feste militære sensorer som bl.a. kan brukes i gjennomføring av amerikanske droneangrep i nordområdet.

Miljøpartiet de Grønne Trøndelag ønsker:

  • Ingen amerikanske styrker stasjonert på Værnes

  • At Satellittsamarbeidet med USA stanses inntil Regjeringa kan garantere at det ikke bidrar til økt spenningsnivå i nordområdet.

  • At ingen statseide norske satellitter kan bli brukt til å gjennomføre amerikanske droneangrep"