- Det manglet noe i dag, det er det ikke tvil om

foto