- Vi har fra bankens side merket en pågang fra personer som ønsker avdragsfrihet