Hjalmar har i flere år vært på jakt etter den enorme furua