- Hvorfor kan ikke brannmannskapene på Hitra få denne opplæringen?