- Perfeksjonskrav, stress og følelsen av å ikke strekke til er hverdagen for mange