Manglende trafikksikkerhet gjennom Knarrlagsund må tas på alvor