Styrk utdanningstilbudet i fiskerifag.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre henstiller til Guri Kunna videregående skole og fylkeskommunen å opprette ytterligere èn klasse i VK2 Fiske og fangst. Status er at ingen søkere fra Frøya kommune har kommet inn på dette studietilbudet for kommende skoleår.

Dette er bekymringsfullt.

Utvalget påpekte allerede i april i år at det var langt flere søkere enn antall studieplasser skolen hadde til rådighet.

Det er gledelig interesse for utdanning i fiskerifag, og de fiskerirelaterte linjene ved den videregående skolen er en viktig forutsetning for å sikre en ønsket rekruttering i den tradisjonelle fiskerinæringa. Utvalget er kjent med at det er kriterier for inntak av elever, og at det er budsjettrammer som må holdes. Den beste og mest nærliggende løsningen etter utvalgets syn er likevel å opprette ytterligere èn klasse i VK2 Fiske og fangst for kommende skoleår, slik at flere lokale søkere kan gis tilbud om et fagbrev og en framtid i fiskerinæringa.

For det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.

Arild Jan Holmen det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre Foto: privat