Hvordan kan vi sammen skape et bedre Hitra?

Med nytt år kommer nye utfordringer, og muligheter. 2023 er valgår, og et år som vil bety mye for fremtiden til kommunen vår. Kysten er i endring, og behovene for innbyggerne våre, næringslivet vårt, og vår offentlig sektor er blitt endret. Folk får mindre å rutte med, med økende renter og kostnader, og stagnerende lønnsutvikling. Vi ser en økende andel av våre medborgere slite med å få endene til å møtes. Det er ikke mer total fattigdom vi får, men en svekkelse av hva folk kan delta på, hva de kan ta seg råd til, og til slutt går det sterkt utover de vanlige arbeidstakerne i kommunen. Hva slags situasjon er en kommet i, når en må velge mellom mat, eller oppvarming? Når en må fortelle barna at å gå på fotball blir for dyrt? Mye må skje nasjonalt, og mye kan skje lokalt.

SV i Hitra kommune har alltid kjempet de vanskeligstiltes sak. Vi er tuftet på grunnidealer som kampen mot fattigdom, rettferdig omfordeling, og et større fokus på å redde klima, miljø, og natur. Vi består av innbyggere som ønsker det beste for kommunen vår, og våre medmennesker. Vi kommer fra alle lag i samfunnet, fra hele kommunen, vi representerer flere livssyn, og kommer fra forskjellige land og kulturer. Vi mener at vi kun i fellesskap kan gjøre kommunen vårt til et godt sted å bo, jobbe, og trives. Dette er hvem vi er, og hva vi står for. Nå ønsker vi å vite hvem dere er, og hva dere står for.

Ethvert parti som ønsker å stille til valg må presenterere hva som er deres kjernesaker, hva de skal kjempe for de kommende fire årene. Dette programmet vil være lakmustesten for hvorvidt vi som folkevalgte har gjort det vi sa vi ønsket å gjøre. I disse dager jobber vi nå målrettet mot å få til et godt program, som ivaretar flere grupper i kommunen vår. Vi ønsker derfor veldig gjerne innspill fra innbyggerne i Hitra kommune til vårt program. Er du leder i en bedrift? Er du lærer ved en av skolene våre? Er du uføretrygdet, eller jobbsøkende? Vi ønsker å høre fra næringsliv, fra enkeltpersoner, fra organisasjoner. Alle som ønsker å gi et innspill til hvordan vi skal utforme vår politikk fremover, er hjertelig velkommen til å sende inn innspill til oss. Ta kontakt med oss i partiet, og vi lover at vi skal gjøre noe av det viktigste en kan gjøre i vårt samfunn: vi skal lytte.

Godt nytt, kameratslig år!

På vegne av styret i Hitra Sosialistisk Venstreparti, Marcus Helgesson Svenning Ordførerkandidat, og lokallagsleder