Jeg heter Ragna Strømskag og er 18 år gammel. I år så valgte jeg å bli medlem av partiet Høyre, og stille meg på Frøya Høyre sin valgliste. Der står jeg på 5. plass. På videregående gikk jeg akvakultur, og i dag er jeg lærling hos bedriften Måsøval. Tidligere har jeg vært aktiv i både elevråd på skolen og ungdomsrådet på Frøya. Det jeg har erfart ut fra det å engasjere seg og si meningen sin, er at man kan gjøre en forskjell.

Høyre er et liberalt parti, som har tro på hver enkelt av oss, og at vi sammen greier å skape et godt samfunn å leve i. Høyre ønsker å sette menneskene foran systemet, og at enkeltmenneske skal få bestemme over sine egne liv. Det synes jeg er viktig at alle vi frøyværingene kan ha muligheten til. Alt fra ungdom, voksne og til de eldre.

Vi i Frøya Høyre har trua på Frøya, og at hver og en av oss kan bidra til et godt øysamfunn.

Vi mener at ved å ha gode skoler, setter man grunnlaget til å få en bra utdanning. Slik at man kan skape det livet man ønsker, med en trygg jobb å gå til.

For å ha velferd i samfunnet, trenger man først og fremst verdiskapning. Vi i Høyre mener det er næringslivet som er ryggraden i velferdssamfunnet vårt. Og politikken vår tilrettelegger for at næringslivet skal ha mulighet til en bærekraftig utvikling og vekst.

Det er jo næringslivet som skaper verdiene for vår velferd, med et godt helsevesen, gratis skoler og gode velferdsordninger. Derfor går Høyre imot regjeringas innføring av grunnrenteskatt på havbruk. Det vil også vi i Frøya Høyre jobbe aktivt imot.

Grunnen til at akkurat jeg valgte å stille meg på Frøya Høyre sin liste, er fordi jeg tror på partiet og de verdiene Høyre står for. I tillegg så er det utrolig viktig at vi ungdommen engasjerer oss. Fordi ved å delta og si meningen vår, kan man gjøre en forskjell. Det er vi som er fremtiden og da er det også viktig at vi engasjerer oss, slik at vi kan få det samfunnet vi ønsker å leve i.

Ragna Strømskag

5. kandidat for Høyre til kommunevalget på Frøya