Båtførerprøven gir deg grunnleggende kompetanse om det å være på sjøen. Sikkerhet, trygghet, miljø og hva som er godt sjømannskap.

Det å ferdes på sjøen, også på Frøya, har endret seg kraftig de siste tiår. Båtene er blitt større og motorene kraftigere og raskere. Mange i vår generasjon har fått sjøvett inn med morsmelka både gjennom å være med foreldre på sjøen, men også gjennom prøving og feiling. Hvor man tidligere debuterte i robåt og fikk helt grunnleggende forståelse for sjøen og båtens begrensinger, debuterer dagens unge i motoriserte båter. Konsekvensene av feilnavigering og grunnstøting er vesentlig større i en motorbåt enn i en robåt. For de fleste av oss gikk det bra og man lærte seg å få respekt for havet, selv om det ofte var på den litt vel harde måten. Så skal vi ta med oss at det ikke alltid gikk bra, antall døde på sjøen har falt vesentlig etter at båtførerprøven ble obligatorisk i 2009. De fleste alvorlige ulykkene er i sommermånedene i fritidsbåter og siste 5 år har 128 personer omkommet langs norskekysten.

Heldigvis er det en nedadgående trend. Nedgangen skyldes i hovedsak økt fokus på sikkerhet og kompetanse. I dag må alle gjennom trafikalt grunnkurs før man får øvelseskjøre med bil. Dette mener jeg og Frøya Høyre er sammenlignbart med å ferdes i båt. Ved sist valg hadde Frøya Høyre på valgprogrammet innføring av trafikalt grunnkurs som valgfag, dette er blitt innført, og nå står båtførerprøven for tur.

Jeg går til valg for Frøya Høyre med et ønske om at alle ungdommer på Frøya skal få muligheten til å kunne få grunnleggende kunnskap om det å ferdes trygt på sjøen gjennom båtførerprøven. Frøya har en fantastisk skjærgård og muligheter til et godt båtliv. Enten gjennom fiske og yrkesvei, eller som friluftsaktivitet. Uansett hva du ønsker å få ut av båtlivet er det trygt for ungdommen selv, for foreldre og for alle andre som ferdes på sjøen at man innehar den nødvendige kompetansen.

Båtførerprøven er obligatorisk for alle som er født etter 1980 og skal føre en båt over 8 meter og/eller har motor på mer enn 25 hestekrefter. Jeg og Frøya Høyre mener at frøyaungdommen fortjener å få tatt båtførerprøven gratis allerede på ungdomsskolen.

Med ønske om en god sommer på sjøen,

Listekandidat Frøya Høyre

Trond Harald Iversen