- Høybru vest i sundet kan være ferdig sensommeren 2022